Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tanssilinnake Oy
Saramäentie 8 a C, 00670 Helsinki
Y-tunnus: 2871785-5

Sivuston osoite auvontanssikurssit.fi

2. Yhteyshenkilö

Auvo Viita-aho
p. 040 5066917
auvo@tanssia.fi

3. Rekisteröidyt, kerättävät tiedot ja pääasialliset tietolähteet

Tanssilinnake Oy ylläpitää markkinointi- ja kanta-asiakasrekistereitä. Lisäksi viranomais- ja yhteistyötahojen vaatimuksesta kerätään mm. kursseilta ja tapahtumista osallistujalista. Tanssilinnake Oy kerää tietoa sekä nettisivuilta että paperisina versioina. Tietoja kerätään vain suoraan rekisteröidyltä itseltään. Tietojen keräämiseen voi olla viranomaisperuste.

Palaute

 • Palaute
 • Sähköpostiosoite (ei pakollinen)

Kanta-asiakasrekisteri. Kanta-asiakkuus edellyttää tietojen antamista.

 • Nimi
 • Syntymävuosi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Aktiivit

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Paikkakunta

Sähköpostilista (palveluntarjoaja MailChimp)

 • Nimi
 • Sähköposti

Kursseille osallistuneet

 • Nimi

Kursseille ilmoittautuneet

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

4. Kerättyjen tietojen hyödyntäminen

Kerättyjä tietoja hyödynnetään seuraaviin tarkoituksin:

 • kanta-asiakkuuden hoitoon
 • asiakaspalvelun parantamiseen
 • asiakaskyselyjen tekemiseen
 • yhteistyösuhteiden ylläpitoon
 • tilastointiin
 • markkinointiin
 • viranomaistarpeisiin

5. Kerättyjen tietojen suojaaminen

Tanssilinnake Oy huolehtii yhteistyökumppaniensa kanssa tietoturvasta parhaiden tietojensa ja taitojensa mukaan. Sähköisissä järjestelmissä pääsy tietoihin on vain rajatulla määrällä henkilöitä ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa paikassa ja niihin on pääsy vain rajatulla määrällä henkilöitä.

6. Tietojen luovutukset, kolmannet osapuolet ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Rekisteritietoja voidaan siirtää määritellylle käsittelijälle palvelusopimuksen perusteella. Tällaisia toimintoja voi olla esim. viestintä ja kampanjat (uutiskirjeet), laskutus tai suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen käsittelijä suojaa henkilötiedot tietosuoja‐asetuksen mukaisesti.
 • Järjestötoiminnassa tietoja voidaan joutua luovuttamaan viranomaisille.
 • Tanssilinnake Oy voi toiminnassaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Tällainen palvelu on sähköpostijärjestelmä MailChimp, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.
 • Tanssilinnake Oy ei myy tietoja.

7. Google

Tanssilinnake Oy:n sivustolla seurataan dataa kävijäseurantaa varten, esim. kävijämääriä ja vierailtuja sivua. Tietoja ei yksilöidä henkilötietotasolle.

8. Facebook

Tanssilinnake Oy:n sivustolla seurataan kävijätietoja määrätasolla.

9. Sähköpostilista

Keräämme sähköpostiosoitteita tiedottamista varten. Tämä tapahtuu netissä pelkästään rekisteröidyn omasta toimesta. Määräysten mukaisesti vastaanottajalla on mahdollisuus poistua sähköpostilistalta viestin alalaidassa olevasta ” Voit perua uutiskirjeesi klikkaamalla tästä” –kohdasta tai ottamalla yhteyttä auvo@tanssia.fi

10. Kerättyjen tietojen hävittäminen

 • Sähköpostilistalla asiakas päättää itse milloin tiedot poistetaan.
 • Kanta-asiakasrekisteri säilytetään 3 vuotta kanta-asiakkuuden päättymisen jälkeen.
 • Aktiivirekisteristä tiedot poistetaan kun toimi päättyy.
 • Palautteet säilytetään maksimissaan 3 vuotta.
 • Ilmoittautumiset kursseille ja tapahtumiin sekä listat kursseille osallistuneista säilytetään mm. viranomaismääräysten ja kirjanpitolakien mukaan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Pyynnöt tulee tehdä Auvo Viita-aholle osoitteeseen auvo@tanssia.fi.

12. Tietojen päivitys

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 1.8.2022.