Musiikin tulkinta

Musiikin tulkintatunnilla keskitytään normaalituntia enemmän siihen, miten tanssi saadaan sovitettua musiikkiin. Opetellaan tunnistamaan musiikin tahteja, fraaseja ja intensiteettiä – ja tulkitaan niitä muun muassa askelluksen muutoksilla, pysähdyksillä, kiihdytyksillä ja hidastuksilla.

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.